All Medical Services

Featured by Department

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Wil je voorkomen dat medewerkers uitvallen?

Medewerkers die niet goed functioneren, dreigen uit te vallen of zelfs al een poosje ziek zijn; een herkenbare situatie, waar elk bedrijf mee te maken heeft. De motor van elk bedrijf zijn de mensen die er werken. Daarom is het belangrijk te investeren in het personeel door (bij)scholing, goed management, werken aan goede communicatie, persoonlijke aandacht waar nodig, etc. Mensen nemen zichzelf mee naar de werkvloer en de kwaliteit en kwantiteit van het werk wordt voor een deel bepaald door hoe iemand ‘in z’n vel zit’. Naast privéproblemen kunnen er ook op de werkvloer zelf aspecten zijn die de productiviteit in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan ontevredenheid over de werkinhoud, moeite met een reorganisatie of slechte communicatie tussen collega’s onderling.

Doel

Een van deze professionals die de werkgever kan ondersteunen in de zorg voor het welbevinden (en dus beter functioneren) van de werknemers is het bedrijfsmaatschappelijk werk. Op een heel praktische manier, gericht op het hier en nu, helpt de bedrijfsmaatschappelijk werker een medewerker om bijvoorbeeld anders naar zijn of haar situatie te kijken en te komen tot oplossingsgerichte acties. Het doel:

 • Het voorkomen van uitval
 • Het sneller terugkeren naar de werkvloer
 • Het optimaliseren van de vaardigheden die nodig zijn in het werk

Inzet van enkele gesprekken met een bedrijfsmaatschappelijk werker is goedkoper dan het onnodig (lang) verzuim. De inzet is vaak preventief en voorkomt hoge kosten van ziekte, vervanging, lagere productiviteit, etc.

WAT HEEFT een MEDEWERKER NODIG?

Wanneer iemand door psychosociale oorzaken ziek is, in zijn/haar functioneren belemmerd wordt of bepaalde vaardigheden moet aanleren, kan bedrijfsmaatschappelijk behulpzaam zijn.

Enkele voorbeelden van problematiek die door een medewerker met bedrijfsmaatschappelijk werk kan worden besproken:

 • Leren beter samen te werken binnen het team
 • Het verwerken van een overlijden of ander verlies
 • Leren omgaan met veranderingen op het werk
 • Beter omgaan met collega’s of klanten
 • Sneller re-integreren
 • Assertiever worden en/of beter voor zichzelf zorgen
 • Omgaan met  hoge werkdruk
 • Leren structureren en plannen
 • Motivatie voor het werk vergroten
 • De oorzaak van frequent kort ziekteverzuim onderzoeken en/of aanpakken
 • De eventuele psychische oorzaak van vage lichamelijke klachten aanpakken
 • Opvang na traumatische gebeurtenis
 • Leren omgaan of actie ondernemen rondom zorgen om gezinsleden of andere privé problemen (financieel of opvoeding bijvoorbeeld)

Vertrouwelijk

Bedrijfsmaatschappelijk werk(st)ers gaan met alle gegevens vertrouwelijk om. Pas als uw werknemer er mee instemt, worden zaken met anderen besproken

Hier vindt u binnenkort informatie over onze psycholoog en diensten die deze aanbiedt.

Hier vindt u binnenkort informatie over onze diensten op het gebied van Fysiotherapie en ergotherapie.